Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Skład Rady Gminy Gozdowo w kadencji 2014-2018:

Przewodniczący:
Grzegorz RatkowskiWiceprzewodnicząca:

Zofia Miller

Radni:

Tomasz Kozłowski

Ireneusz Krajenta

Mariusz Lewandowski

Jarosław Mądry

Włodzimerz Mierzejewski

Marek Ochociński

Anna Piłat

Robert Rzeszotarski

Leszek Smoleński

Sławomir Szczypecki

Heronim Tyburski

Sławomir Żórawski

Daniel Żurawski


Rada Gminy Gozdowo VII kadencji:
(stoją od lewej) Leszek Smoleński, Ireneusz Krajenta, Sławomir Żórawski, Jarosław Mądry, Daniel Żurawski, Marek Ochociński, Mariusz Lewandowski, Przewodniczący Grzegorz Ratkowski, Robert Rzeszotarski, Tomasz Kozłowski, Heronim Tyburski, Sławomir Szczypecki, Włodzimierz Mierzejewski, 
(siedzą od lewej) Anna Piłat, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Wiceprzewodnicząca Zofia Miller

 


Obsługę Rady Gminy prowadzi:

Monika Gronczewska
Urząd Gminy w Gozdowie
tel. 24 276-21-12

e-mail: mgronczewska@gozdowo.eu

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman