WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) ogłasza się co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
lokal mieszkalny o powierzchni 53,60m2 położony w Rempinie przy ul. Szlacheckiej 2m2, dla którego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00016309/5, wraz z udziałem wynoszącym 536/9967 części w zabudowanej działce oznaczonej nr geodezyjnym 161 o powierzchni 0,19ha.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Działka na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny posiada dojazd drogą asfaltową, jest uzbrojona w następujące media: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja, posiada ogrzewanie z kotłowni osiedlowej.
Lokal mieszkalny położony jest na I kondygnacji (parter). W jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc i korytarz. Wszystkie pomieszczenia wymagają remontu.
Cena wywoławcza ww. lokalu wynosi 68 000zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 1 czerwca 2018r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364-48-25.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman