INWESTYCJE DROGOWE


  • DROGI GMINNE
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo
 
 
 
 
 
Widok przez rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
Wykonanie podbudowy.

 

 
 
Układanie warstwy wiążącej. 
 
 
Układanie warstwy ścieralnej i wykonanie poboczy. 
  • DROGI POWIATOWE
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo - etap III.

 
 
 
 
 
 
 
W trakcie realizacji inwestycji. 

     INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rękawczyn.
 
 
 
Stawianie ścian konstrukcyjnych budynku.

 
 

 
 
 
 
 
Roboty konstrukcyjne.

  • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice.
 

 

 
Wymiana dachu, wykonanie stropu, budowa ścian działowych.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przegląd przedodbiorowy inwestycji. 
  • Remont chodnika w Bonisławiu.
 
  
 
 
 

Podczas prac remontowych.

 
 
 
 
 
  Widok po zrealizowaniu zadania.
  • Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Gozdowie.
 
 
 
Układanie kostki brukowej.
 
  • Plac zabaw "WEOŁY OGRÓDEK" w Gozdowie.
 
 
 
 


OCHRONA ŚRODOWISKA


  • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Gozdowie - ul. Kasztanowa wraz z terenem przyległym.


 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Lelicach - ul. Bajeczna wraz z terenem przyległym.

 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
  • Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, krzewów i roślin wieloletnich w Ostrowach - teren przy Szkole Podstawowej.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman