« powrót    |    Drukuj
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Data publikacji: 2017-07-05, 12:13:57
Powiatowe Centrum w roku 2017 będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. w okresie lipiec – wrzesień 2017r. spotkania co tydzień, w weekendy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, na podstawie pkt 3.1.2 rozdziału VI Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że na terenie powiatu sierpeckiego podmiotem realizującym ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a
tel. 24 275 76 60, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu
Powiatowe Centrum w roku 2017 będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. w okresie lipiec – wrzesień 2017r. spotkania co tydzień, w weekendy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

OD PRZEMOCY DO PARTNERSTWA W RODZINIE

Masz trudności w relacji z partnerką/partnerem?
Nie masz cierpliwości do własnych dzieci?
W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją?
Chcesz to zmienić, lecz nie wiesz jak?


Zapraszamy do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym
- spotkania co tydzień, w weekendy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w okresie lipiec – wrzesień 2017r.

Szczegółowe informacje:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc
tel. 024 275 76 60


Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany na terenie powiatu sierpeckiego.

Zajęcia będą się odbywać w okresie lipiec - grudzień 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Podejmujemy prace z osobami, które skierowane są do udziału w Programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program realizowany jest w małych grupach warsztatowych. Obejmuje spotkania indywidualne i sesje grupowe. Zajęcia odbywają się co tydzień, w weekendy, całość programu to ok. 100 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzą wykwalifikowane osoby - kobieta i mężczyzna, przeszkoleni do pracy ze sprawcami przemocy.

Celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej przekazuje wiedzę na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.
Przyjęcie do programu poprzedzone jest diagnozą sytuacji uczestnika.

Z pomocy mogą również skorzystać osoby bliskie uczestnikom programu, oczywiście w innych terminach, na osobności lub poprzez udział w grupie wsparcia dla ofiar przemocy – w PCPR jest psycholog, prawnik specjalizujący się w pomaganiu rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman