« powrót    |    Drukuj
Informacja Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Data publikacji: 2017-07-05, 12:34:46
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie zaprasza do współpracy rolników, leśników i weterynarzy w ramach realizacji projektu z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie jest jednym z realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 4 pn. Ograniczanie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki zakresie pkt. 2; 2.1. „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”.
Adresatami programu są głównie rolnicy (zarówno indywidualni, jak i pracownicy wielkotowarowych gospodarstw rolnicy), leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.
Program ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu biologicznych zagrożeń zdrowotnych wśród wspomnianych grup zawodowych oraz propagowanie zasad profilaktyki zagrożeń, wynikających z charakteru wykonywanej pracy.

Więcej informacji:

Pismo Instytutu Medycyny Wsi

Deklaracja współpracy
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman