« powrót    |    Drukuj
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
Data publikacji: 2017-07-13, 10:33:56
Zapraszamy sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, stowarzyszenia lub organizacje działające na rzecz wsi do uczestnictwa w konkursie na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", który odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych w Lelicach, Gozdowie i Kurowie.
 REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW GMINY GOZDOWO 2017”

Na terenie gminy Gozdowo zostaną przeprowadzone 3 konkursy na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Zgłoszone wieńce będą oceniane przez komisję, która ze swojej pracy sporządzi protokół.

Miejsce i termin oraz uroczystość, na której przeprowadzone zostaną konkursy:
20.08.2017r.Dożynki w Lelicach
27.08.2017r. Gminny Festyn Dożynkowy w Gozdowie
03.09.2017r.uroczysta Msza św. dożynkowa w Kurowie

Organizatorzy:
Urząd Gminy w Gozdowie.

Cele konkursu:
• kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów
• prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Gozdowo
• promocja walorów polskiej wsi
• popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów
• inspirowanie twórczości artystycznej

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, stowarzyszenia lub organizacje działające na rzecz wsi. Zgłoszenia udziału należy dokonać przed rozpoczęciem uroczystości wraz z informacją o wykonawcy wieńca, którą wieś reprezentuje.

Kryteria oceny:
• wartość artystyczna i kulturowa
• estetyka wykonania
• różnorodność stosowanych zbóż i płodów rolnych
• pomysł i kompozycja
• poziom i styl wykonania
• wykorzystanie form i środków tradycyjnych podkreślających bogactwo pracy rolnika

Komisja i nagrody:
Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gozdowo z oceny wieńców sporządza protokół. Dla wszystkich uczestników oraz zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne i dyplomy.
I miejsce- 300 zł
za udział – 200 zł
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman