« powrót    |    Drukuj
Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości
Data publikacji: 2018-11-09, 12:28:11
W piątek 9 listopada br. Wójt Gminy Dariusz Kalkowski przekazał sprzęt ratowniczy jednostkom OSP Lelice i OSP Gozdowo zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Gmina Gozdowo zakupiła sprzęt za łączną kwotę 16 339,41 zł, w tym ze środków Funduszu Sprawiedliwości 16 176,00 zł. Poszczególne jednostki otrzymały na mocy podpisanych umów następujące wyposażenie:
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie
• Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 1 kpl. ;
• Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, 1 szt.;
• Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, 1 szt.;
• Piła ratownicza do szyb klejonych, 1 szt.;
• Pilarka do drewna, 1 szt.;
• Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi, 1 szt.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach
• Szyny typu Kramera, 1 szt.;
• Nosze typu deska, 1 szt.;
• Torba ratownicza, 1 szt.
Pan Wójt podziękował przedstawicielom jednostek za owocną współpracę i życzył, aby zakupiony sprzęt przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Gozdowo oraz zawsze bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman